HTML5 banner - Bannerproduktion

Et HTML5 banner er et fil format, der muliggør animation af tekster og billeder, og som er blandt de mest gense filformater for online bannere. HTML5 formatet har i overvejende grad erstattet de gamle GIF-bannere, og er blandt andet et af de foretrukne formater til Google Display annoncering.

Hurtigere bannerproduktion med software

I ‘gamle’ dage skulle HTML5 banneret typisk programmeres fra bunden, hvilket gjorde det til en ressourcekrævende og omkostningstung opgave at udvikle design og bevægelige elementer. I dag findes der systemer til udvikling og produktion af bannere med animationer med alverdens funktioner. Det betyder, at bannerproduktion af HTML bannere er blevet mere omkostningseffektivt – det gælder fx. versionering af bannerformater, der let kan duplikeres og finjusteres efterfølgende. Man slipper med andre ord for at producere hvert banner fra bunden. Nedenfor kan du se et animeret HTML5 banner for delebilsordningen LetsGo, der er distribueret gennem Google Display Network.

Et banner er uden tvivl mest effektfuld, hvis designet har bevægelige elementer, da bevægelser er påvist at fange øjet og dermed sikre synlighed. Med andre ord: Rammes der ikke rigtigt med designet af dit banner, kan det hurtig blive en dyr affære med spildte annoncekroner. Samtidig kan et dårligt banner irritere både potentielle kunder, men også nuværende kunder som vil forbinde virksomheden og dens produkt eller ydelser med kvaliteten af banneret. Berthu&Co designer og distribuerer bannere med henblik på at øge kendskabsgraden og salget hos kunderne.

html5 banner på displaynetværket

Former, farver og animationer - HTML5 banner

Banneranoncer kommer i mange forskellige former – det er nærmest kun fantasien der sætter grænser for hvordan et online banner kan se ud. Nogle udvikler et HTML banner med et enkelt billede og tekst, mens andre har klare holdninger til et mere grafisk udtryk, hvor billeder, tekst eller andre elementer udskiftes og dermed agerer som en kort grafisk video. Bevægelige bannerannoncer er oftest at foretrække, da bevægelige elementer fanger øjet og vækker interesse, og derfor ofte skaber bedre resultater. Derudover giver et animeret banner annoncøren mulighed for at give flere informationer ved hjælp af skiftende tekst og billeder. – det er især en fordel, hvis ens budskab er mere komplekst. På denne måde bliver det lettere for modtageren at forestille sig et givent produkt eller ydelse. 

Bannerproduktion varierer derfor også i kompleksitet ligesom priser på bannere. Ønskes et simpelt og stillestående banner i JPEG er produktion af bannere meget hurtigere end et HTML banner. Her er det især arbejdet med bevægelige elementer og udskiftende tekster og billeder, der tager tid.  Bannerproduktion kan derfor hurtigt blive omstændigt for den enkelte virksomhed. Derfor er der mange der henter hjælp udefra og får et digitalt bureau til at udvikle og designe bannere.

Clicktag opsætning i html banner for Polestar

Tekniske krav til HTML bannere

Uanset om du køber online annonceplads direkte hos et medie eller anvender en tredjepart som fra et programmatic-system eller Google, så er der tekniske kravspecifikationer, som der skal overholdes. De tekniske krav sætter ofte begrænsninger for designet af online bannere, og kræver teknisk knowhow i produktion af bannere. Det kan være, at banneret kun må fylde 150 kb. og derfor vil tilføjelsen af for mange billeder i banneret gå udover kvaliteten af disse, og resulterer i et pixeleret udtryk. Størrelsen på et HTML5 banner er også afgørende for hvor komplekst et budskab du kan kommunikere. Fx vil et mobilbanner på 320×50 px give begrænset plads i modsætning til et topbanner på 930×180 kb. Der kan være krav til clicktags med og uden angivet URL, antal loops og animationslængde. Skal dine annoncer distribueres igennem Google Display Netværket eller Display og Video 360, så kan du validere dine bannerannoncer her: https://h5validator.appspot.com/dcm/ 

Der er typisk også kravspecifikationer til længden af bannerets animation. På Google Display Netværket må en animation maks vare 30 sekunder, og derfor bør man overveje om banneret skal have en kortere animation på fx 10 sekunder, så det kan loope tre gange og dermed fremvise budskaberne flere gange over 30 sekunder. 

Manglende forståelse af de tekniske krav til et HTML banner er ofte der, hvor mange laver fejl, og det resulterer i frustrationer og ekstraregninger, når bannerproduktionen skal startes forfra. Det er endnu en god grund til at vælge en samarbejdspartner der har erfaringen til at producere online annoncer. 

Filformater til bannere som vi arbejder med

  • JPG
  • HTML5
  • GIF
  • PNG
  • Iframe

Platforme vi bl.a. udvikler til

Pris for bannerproduktion - online bannere

Som beskrevet varierer produktionen af banner annoncer og html bannere i kompleksitet. Et banner kan laves i mange forskellige størrelser for at øge mulighederne for placeringer, eller kun i få versioner. alt afhængig af distributionsmulighederne, Dertil kan banneret været et simpelt banner, enten stillestående eller med få og simple animationer. Alle disse overvejelser skal vægtes i en strategi for produktion af bannere som dermed afgør prisen på onlinebannere. De fleste budgetter for bannerdesign og bannerproduktion starter typisk fra 8.000 kr. ekskl. moms.

Har du brug for hjælp til online annoncering eller produktion af HTML5?

Har du brug for hjælp til enten bannerproduktion af dit HTML5 banner eller blot distributionen af disse på fx Google Displaynetværket, så kan vi hjælpe dig hele vejen i mål. Sammen kan vi lægge den optimale mediestrategi for din virksomhed og din online annoncering.

Udvalgte cases med design- og bannerproduktion

Banner produktion for Polestar
Produktion af banner til online annoncering

Har du brug for hjælp til HTML5 banner?

Du er velkommen til at kontakte os om bannerproduktion og online markedsføring. Produktionen og distributionen varierer alt efter ønsker og behov for ideer, grafik og placeringer, men uanset hvilke du foretrækker, så har vi erfaringen til at føre det ud i livet.

Kontakt:
Rasmus Berthu Damkjær
Grundlægger og Direktør
E-mail: rasmus@berthuogco.dk
Tlf. 31 75 72 54